Skip to content

Aansprakelijkheid

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. U kunt onze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent en zonder ons persoonlijke informatie te verstrekken. Als u klant bij ons wordt dan vragen wij u om gegevens. Hoe wij deze gegevens verwerken en beschermen leest u in ons privacyverklaring.

Schade is  vervelend. Gelukkig heeft u een adviseur die u helpt. Vertel uw adviseur wat er is gebeurd. Hij zal er alles aan doen om het probleem snel voor u op te lossen.

Natuurlijk willen wij graag dat u klant bij ons blijft. Wilt u toch opzeggen? Neem dan telefonisch contact op met uw adviseur of gebruik ons contactformulier. Uw adviseur zal u vragen om uw opzegging te bevestigen per e-mail. Veel verzekeringen kennen een opzegtermijn van één maand, sommige verzekeringen zijn dagelijks opzegbaar. Uw adviseur kan u precies vertellen wanneer uw verzekering opzegbaar is.

Als er fraude gepleegd wordt, gaat dit altijd ten koste van andere klanten. Dat willen wij natuurlijk zo veel mogelijk voorkomen. Wij gebruiken verschillende manieren om de waarheid te achterhalen en zo fraude op te sporen. Uiteraard houden wij ons daarbij aan de geldende wet- en regelgeving. Lees meer over ons fraudebeleid.

Een verzekering is een contract tussen u en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden. Samen heet dit de polis. In de polis vindt u informatie over:

  • de premie
  • eigen risico’s
  • de verzekerde risico’s
  • de uitsluitingen daarop
  • uw rechten en plichten
  • de rechten en plichten van de verzekeraar

Het is een belangrijk document, dus lees het goed door. En heeft u vragen? Dan kunt u altijd terecht bij uw adviseur.

Zoek de polisvoorwaarden van uw verzekering

Bij de meeste verzekeraars kunt u zelf uit een aantal bedragen kiezen waarvoor u een verzekering wilt afsluiten. Vaak liggen de bedragen waar u uit kan kiezen tussen de € 500.000,- en de € 2.500.000,-.

Nee, er is geen wettelijke verplichting om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Het is wel verstandig om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, omdat een ongeluk in een klein hoekje zit en dit grote financiële gevolgen kan hebben. Daarnaast is de premie die u moet betalen relatief laag.

Bij de meeste verzekeraars bent u niet verzekerd voor schade aan geleende motorrijtuigen en vaartuigen. Dus in dit geval is de schade bij veel verzekeraars niet gedekt.

Veel verzekeraars hebben in hun polis opgenomen dat schade veroorzaakt door huisdieren is meeverzekerd. U kunt bij de verzekeraar navragen of nakijken in de polisvoorwaarden of schade veroorzaakt door huisdieren is meeverzekerd.