Skip to content

Waar ben ik verzekerd?

Op uw polisblad staat waar u bent verzekerd. De meeste verzekeraars bieden twee mogelijkheden. Als er op uw polis Europa staat, dan bent u verzekerd in alle landen van Europa en meestal ook de landen rond de Middellandse zee. Staat er Wereld op uw polis, dan heeft u dekking in alle landen. In de polisvoorwaarden staat exact in welke landen u verzekerd bent.