Skip to content

Veelgestelde vragen

Auto

Natuurlijk willen wij graag dat u klant bij ons blijft. Wilt u toch opzeggen? Neem dan telefonisch contact op met uw adviseur of gebruik ons contactformulier. Uw adviseur zal u vragen om uw opzegging te bevestigen per e-mail. Veel verzekeringen kennen een opzegtermijn van één maand, sommige verzekeringen zijn dagelijks opzegbaar. Uw adviseur kan u precies vertellen wanneer uw verzekering opzegbaar is.

Vraag voordat u uw auto- of motorverzekering opzegt uw schadevrije jaren op bij uw adviseur. Houd er rekening mee dat uw opgebouwde positieve schadevrije jaren maximaal 1 jaar geldig blijven. Deze schadevrije jaren worden genoteerd in het landelijk systeem Roy-data. Alle verzekeringsmaatschappijen kunnen dit systeem inzien.

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. U kunt onze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent en zonder ons persoonlijke informatie te verstrekken. Als u klant bij ons wordt dan vragen wij u om gegevens. Hoe wij deze gegevens verwerken en beschermen leest u in ons privacyverklaring.

Als er fraude gepleegd wordt, gaat dit altijd ten koste van andere klanten. Dat willen wij natuurlijk zo veel mogelijk voorkomen. Wij gebruiken verschillende manieren om de waarheid te achterhalen en zo fraude op te sporen. Uiteraard houden wij ons daarbij aan de geldende wet- en regelgeving. Lees meer over ons fraudebeleid.

Een verzekering is een contract tussen u en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden. Samen heet dit de polis. In de polis vindt u informatie over:

  • de premie
  • eigen risico’s
  • de verzekerde risico’s
  • de uitsluitingen daarop
  • uw rechten en plichten
  • de rechten en plichten van de verzekeraar

Het is een belangrijk document, dus lees het goed door. En heeft u vragen? Dan kunt u altijd terecht bij uw adviseur.

Zoek de polisvoorwaarden van uw verzekering

Schade is vervelend, maar gelukkig heeft u een adviseur die u helpt. Bel in geval van nood de alarmcentrale. Het telefoonnummer staat op de groene kaart. Deze groene kaart is tegenwoordig voornamelijk digitaal te vinden, in het klantenportaal dat u heeft bij uw tussenpersoon of verzekeraar. Gaat het niet om een noodgeval? Geef de schade dan zo snel mogelijk aan door aan uw adviseur.

Zorg ervoor dat u altijd een aanrijdingsformulier in de auto heeft liggen. Heeft u een aanrijding gehad met een iemand anders? Vul dan samen de voorkant van het aanrijdingsformulier in en onderteken het formulier. De achterzijde kunt u later thuis, of samen met uw adviseur invullen. Zijn er getuigen, noteer dan zo veel mogelijk gegevens. Stuur het aanrijdingsformulier naar uw adviseur, die gaat er dan meteen mee aan de slag voor u.

WA staat voor Wettelijk Aansprakelijkheid. Het is een verplichte verzekering voor iedereen die een motorrijtuig bezit en er in rijdt. Een WA-verzekering keert uit bij schade of letsel aan anderen die u heeft veroorzaakt in uw auto.

De meeste verzekeraars bieden twee soorten inzittendenverzekeringen aan:

  • De Ongevallenverzekering voor inzittenden en
  • De Schade inzittendenverzekering.

 Ongevallenverzekering voor inzittenden

Wanneer één van de inzittenden van een auto blijvend invalide raakt of komt te overlijden, keert de Ongevallen inzittendenverzekering een vooraf vastgesteld bedrag uit. De hoogte van de uitkering voor blijvende invaliditeit hangt nog wel af van de mate van invaliditeit. Wat er precies uitgekeerd wordt, staat in de polisvoorwaarden.

Schade inzittendenverzekering

Met deze verzekering bent u verzekerd voor schade die u of uw inzittenden lijden door een verkeersongeval. Het kan gaan om schade door lichamelijk letsel of overlijden, maar ook om schade aan spullen in de auto.

De Schade inzittendenverzekering is een stuk uitgebreider dan de Ongevallenverzekering voor inzittenden. Welke verzekering het beste bij u past? Uw adviseur vertelt u hier graag alles over.

U bent verzekerd in landen waar de groene kaart geldig is. Landen waar deze niet geldig is, staan doorgestreept op de groene kaart. In deze landen kunt u vaak aan de grens een tijdelijke autoverzekering afsluiten.

De premie voor uw autoverzekering bepalen wij o.a. aan de hand van uw schadevrije jaren: de jaren dat u autorijdt zonder schade te claimen. Voor elk schadevrij jaar krijgt u premiekorting. De hoogte van deze no-claimkorting vindt u terug in de bonus/malusladder in de polisvoorwaarden.

Elke verzekeraar hanteert een eigen bonus/malusladder, met een daaraan gekoppelde no-claimkorting. Vanaf 1 januari 2016 hanteren alle verzekeraars wél dezelfde manier van terugvallen op de bonus/malusladder bij het claimen van een schade (volgens de regels van het Verbond van Verzekeraars).

De door u opgebouwde schadevrije jaren neemt u mee bij een overstap naar een andere verzekeraar.

Stel uw vraag aan een adviseur

Direct naar

Productkaarten

Onze productkaarten geven u informatie en aandachtspunten over een bepaald soort verzekering.

Alle productkaarten >

Polisvoorwaarden

Alle polisvoorwaarden van uw verzekeringen zijn eenvoudig beschikbaar via onze handige tool.

Zoek uw polisvoorwaarden >

Downloads

Diverse formulieren, folders en documenten voor uw snel en handig beschikbaar

Bekijk onze downloads >